Evenimente

RAR – Recuperarea Anglisticii în România

RAR – Recuperarea Anglisticii în România

 

 Universitatea din București are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la conferința de lansare a proiectului PA16-RO12-SGS-3/16.03.2015 – RAR – Recuperarea Anglisticii în România, realizat în parteneriat cu Biblioteca Academiei Române, finanțat prin Grant SEE, programul „Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”.

Conferința se va desfășura luni, 11 iunie 2015, începând cu orele 15.00, în Sala „Constantin Stoicescu” etaj 1, în incinta Facultății de Drept, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46.

Vor participa la prezentarea proiectului reprezentanți ai Universității din București, în calitate de promotor de proiect, printre care se vor afla prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Lidia Vianu și manager de proiect dr. Eliana Ionoaia, precum și ai partnenerului Biblioteca Academiei Române. Întâlnirea va prezenta obiectivelor și beneficiilor proiectului pentru publicul larg.

Printre invitați se vor număra reprezentanți ai instituțiilor de profil: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” şi filialele, Biblioteca Facultăţii de Litere şi cea a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti. Publicul va include profesori, cercetători, doctoranzi, studenți și parteneri media.

Obiectivul general al proiectului constă în protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural scris în domeniul anglisticii din România prin identificarea unui segment documentar de circa 250 de volume și digitizarea acestora. Aceste obiecte de patrimoniu vor sprijini promovarea culturii și civilizației engleze în rândul publicului interesat prin intermediul creării unei baze de date și a unui website ce vor facilita accesul la aceste resurse.

În speranța că ne veți onora cu prezența dumneavoastră, vă asigurăm de prețuirea și considerația organizatorilor și vă rugăm să ne confirmați prezența la acest eveniment la adresa de email rar@lls.unibuc.ro, până în data de 5 iunie 2015.